Druppel
Deel van het geheel
Dik, rank
Bruin, geel
Zwart, blank
Ziek, gezond
Rood, donker, blond
Vrouw, man, kind
Langzaam, snel als de wind
Kort, lang
Heldhaftig, bang
Hoogmoedig, ootmoedig
Halsstarrig, welwillend
Allen verschillend
Arm, rijk
Enzovoort, enzovoort
Mens komt, gaat door éénzelfde poort
In onmetelijke oceaan, alle druppels gelijk

Kind met lef
Zit op een klif
Ernstig gezichtje
Over dit gedichtje
Kijkt naar beneden
Diep is het dal
Dan schalt haar lach, vrije val
Berg steunt haar rug
Wiegt haar bungelende benen
Leren,
Angst nu te temmen
Lach weerkaatst tussen de bergen
En weer terug

–  Gedicht van een buurvrouw  –

Leave a Reply

Post Navigation