Inzet. Soms best lastig om positief te blijven, je inzet te tonen. Als je moe bent, of als je een klusje voor de zoveelste keer gaat doen, als je verzet voelt.. Maar des te heilzamer!

Weer een mooie quote van Iyengar:

Een heilzame activiteit begint met een positieve motivatie (wil), daarna volgt een heilzame uitvoering (moed, intelligentie, perfectie, matigheid) en eindigt met een heilzame afronding (eerbied en voldoening)

Je verheugt je op de activiteit en geeft de opgewekte positieve energie richting. Dat is de inzet. Het inzetten van positieve energie is heel belangrijk, want energie is heel makkelijk te vernietigen door een aanval van woede. Als je positieve energie inzet heeft het de juiste richting gekregen en is het niet meer zo makkelijk te vernietigen.

Inzet

Matigheid is een belangrijke deugd, die in veel aspecten en verschijningsvormen kan terugkomen. Niet voor niets staat er op de kaart Matigheid is de zijden draad die loopt door de parelketting van alle deugden!  Niet te veel, en niet te weinig (behalve liefde en dankbaarheid!)

En hij raakt ook veel aspecten van de yoga: yama’s (onthechting, geweldloosheid) en niyama’s (tevredenheid, soberheid), concentratie, terugtrekken van je zinnen, balans / harmonie.

Matigheid geeft uiteindelijk heelheid, innerlijke vrede (harmonie) en vrijheid.

Matigheid

 Geloof, in jezelf…

Just do it! De quote van Nike. Lees de deugdenkaart en je komt erachter dat deze marketing-quote je echt voorwaarts kan helpen!

Als je kunt lopen, dan kun je een race lopen

(geïnspireerd door een cursist, die de marathon van Rotterdam liep, op een kort trainigsschema & geloof)

Geloof

Waar verwonder ik me over?

De lente! Over de vogels in het park. Ik woon er al jaren, en natuurlijk hoorde ik ze altijd wel. Maar kwalificeerde het parkje altijd beetje denigrerend als ‘plantsoen’. En nu ik meer ‘nadenkendheid’ heb over het park, meer bewustzijn en meer kennis, meer onderscheidingsvermogen, meer invoelendheid, zie ik pas echt hoeveel vogels er zijn en hoe ze leven. Wonderlijk!

De nachtegaal die zo prachtig en zo luid zingt.

De knoppen in de bomen, de bolbloemen komen uit de grond.

De plantjes van de Albert Heijn. Al die zaadjes komen uit! En wat een kwetsbaar maar ook zo krachtig proces.

Ik verwonder me over de kwetsbaarheid en kracht van het leven.

Over de kracht die van een mensenleven uit kan gaan, zoals de Dalai Lama. Of een goede arts. Mensen die echt iets teweeg brengen, inspireren. Maar aan de andere kant die enorme kwetsbaarheid, zoals het vliegtuig dat is neergekomen. En de studenten op de universiteit in Kenya..

En ook in ons eigen leven. Hoe kwetsbaar we soms zijn, en hoeveel kracht we hebben om te leven, te leren, te ontwikkelen, te transformeren.

Waar verwonder jij je over, neem even de moeite en schrijf het op en voel wat een vreugde dit geeft.

Verwondering

Je zou denken dat we vooral partner-oefeningen gaan doen in deze les. Niets is minder waar. We beginnen bij jezelf, je eigen ideaal, je hart openzetten.

Samenwerken gaat over verbinden. Mijn hart, mijn ideaal, met die van een ander.
Zij brengt me in contact. 

En samenwerken gaat over communicatie. Spreken, luisteren. Op een evenwichtige manier. Daarvoor doen we nek, keel en borstoefeningen. En balanshoudingen: uitdagende houdingen op 1 been!

Ohm-mandala

Samenwerking

Hoe mooie deugd om het jaar mee af te ronden, met onthechting. Zo tegen het eind van het jaar is het denk ik mooi om los te laten wat we niet mee willen nemen naar het nieuwe jaar.

Het is ook de tijd om oude patronen te doorbreken, bijv. een gewoonte, iets van een persoon wat je meeneemt, een begeerte, een irritatie, en gewoon te laten gaan. Zo kunnen we met een frisse start het nieuwe jaar in.

Door onthecht te zijn, kunnen we zonder ballast elk moment in openheid beleven. Elk moment de nieuwe energie, het nieuwe licht ervaren. En kerst nodigt ons hiertoe in het bijzonder uit. Na de kortste dat begint het nieuwe licht weer. Kerstfeest is het feest van het nieuwe licht .

                               Onthechting       Liefde

Gedicht over de Liefde
Het is onzin, zegt de rede.
Het is wat het is, zegt de liefde.
Het is ongeluk, zegt de berekening.
Het is niets dan pijn, zegt de angst.
Het is uitzichtloos, zegt het inzicht.
Het is wat het is, zegt de liefde.
Het is belachelijk, zegt de trots.
Het is lichtzinnig, zegt de voorzichtigheid.
Het is onmogelijk, zegt de ondervinding.
Het is wat het is, zegt de liefde.
Erich Fried

Eigenlijk een prachtige opvolger van concentratie…. geduld!

Als een tuinier een appelzaadje in de grond stopt, verwacht hij dan dat de appels onmiddellijk zullen verschijnen? Natuurlijk niet. De tuinier geeft het zaad water en gaat iedere dag kijken en is blij als hij het kiemplantje ziet groeien. Behandel je lichaam op dezelfde manier. We doen yoga met liefde en vreugde en we zien de kleine (of grote!) vooruitgang. Hoewel we ons doel kennen, concentreren we ons op gewoon stap-voor-stap. De vruchten komen vanzelf.

Ons geduld zal meer bereiken dan onze kracht.

Edmund Burke – Engels politicus en filosoof 1729-1797

Geduld

Twee weken lang de deugd concentratie.
Oh zo praktisch toepasbaar in ons dagelijks leven met alle informatie, things-to-do-today-lijstjes en prikkels om ons heen. Houd dan maar eens je doel voor ogen..

Echte concentratie is zoals een hert dat je tegenkomt in een bos: het dier staat in een toestand van totaal aanwezig zijn, van totaal levendig ‘gewaar-zijn’ in iedere cel van zijn lichaam.

Dat soort concentratie kunnen we in yoga en meditatie beoefenen!

Concentratie

Yoga komt uit het Sanskriet en betekent ‘verenigen’ of kort gezegd eenheid. Vaak uitgelegd als eenheid van lichaam en geest. De diepere betekenis of doel van yoga is eenheid van individuele bewustzijn met het universele. Een zijn met onszelf en van daaruit één met alles dat voorbij onszelf ligt.

Yoga maakt het mogelijk opnieuw het gevoel van eenheid te ontdekken.

Eenheid