Dit jaar doen we elke eerste week van de maand de deugd Liefde…

Omdat liefde de kracht die ons richting geeft, ons middelpunt is en ons verbind de ander. Omdat liefde de energiestroom van verbinden, verenigen, eenheid, yoga is. Omdat liefde zo mysterieus en tegelijkertijd zo voelbaar kan zijn.

Met Deugdenyoga laten we energie stromen, verbinding voelen & liefde koesteren.

Liefde

De hele maand februari staat in het teken van de deugd Reinheid. Februari is van oudsher de laatste maand van de winter, waarin de natuur zich klaarmaakt voor een nieuw begin: de lente! Ook wij ontdoen ons van alles wat we niet meer nodig hebben. Elke les zuiveringsritueel met mantra’s en ademhalingen, detox-houdingen en zuiverende oefeningen. Onze geest en gedachten houden we helder en zuiver.

‘Zelfs op lichamelijk gebied zal reinheid leiden tot spiritualiteit’ 
Abd’ul-Baha

Reinheid

Reflectievragen bij de deugd Assertiviteit:

Iedereen beschikt over alle deugden. We zijn met deze eigenschappen geboren, ze zijn in potentie in ons allemaal aanwezig. Per persoon zijn er verschillen en vaak zie je dat de ene deugd meer ontwikkeld is dan de andere. Zo ken je vast en zeker meer en minder assertieve mensen.

• Hoe heb je deze deugd zelf ontwikkeld? Zwak, gemiddeld, of sterk? Probeer je antwoord toe te lichten met voorbeelden.

• Misschien zet je assertiviteit soms wel gemakkelijk in, en op andere momenten minder gemakkelijk. Waar ligt dat dan aan?

• Hoe kijk je tegen deze deugd aan in anderen? Ervaar je assertiviteit als een prettige eigenschap, of kan het ook minder plezierig naar boven komen? Waar ligt dat dan aan?

• Wat gebeurt er als je doorschiet in je assertiviteit? Dus als je het teveel/overmatig inzet? Waar ligt dat aan?

• En wat gebeurt er als je assertiviteit te weinig inzet? Dus als je de deugd niet, of zelden aanspreekt. Waar ligt dat aan?

• Welke deugden kunnen ondersteunen bij teveel assertiviteit? *

• Welke deugden kunnen ondersteunen bij te weinig assertiviteit? **

Assertiviteit en grenzen stellen

Vind je assertiviteit bij anderen een vervelende eigenschap? Dat kan gelegen zijn in dat je het zelf moeilijk vindt om je gevoelens te verwoorden en voor jezelf op te komen, en je vaak het gevoel hebt dat mensen over je grenzen gaan.

Ervaren mensen jou als agressief, bazig, of egoïstisch? Dat kan gelegen zijn in dat je weinig rekening houdt met anderen en daardoor over andermans grenzen gaat.

Assertiviteit als deugd

Assertiviteit is niet hetzelfde als bazig zijn, of egoïstisch. Als je assertiviteit op een respectvolle manier inzet, draag je bij aan heldere communicatie en een goede onderlinge verstandhouding. Wanneer je assertiviteit op een evenwichtige manier inzet, met wijsheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid, is het een deugd. Je houdt rekening met jezelf en met de ander(en).

Deugdenbalans

Deugden die balans kunnen geven aan overmatige assertiviteit  (*) zijn bijvoorbeeld inlevingsvermogen, rechtvaardigheid, ingetogenheid/zelfbeheersing, bescheidenheid en flexibiliteit.

Deugden die balans kunnen geven aan weinig assertiviteit (**) zijn bijvoorbeeld moed, vastberadenheid, verantwoordelijkheid, openheid en zorgzaamheid voor jezelf.

Een informatieve en onderhoudende  TED talk over De Deugdenbalans:
“Acceptence Dances with the other 99 virus”

Deze week yoga met de deugd Enthousiasme!

 “Vol ijver en verlangen, zonder terughoudendheid! Met heel je hart. Ga ervoor!”

Vooral van de partneroefeningen worden we enthousiast 🙂 🙂

Enthousiasme

Tijdens de eerste les van het jaar trekken we allemaal onze jaardeugd. Wat wil je dit jaar? Wat of hoe wil je dat dit jaar voor je is?  Welke deugd kan je daarbij helpen?

P1020923

Stel jezelf voor je dat 2016 je gelukkigste jaar is. Neem jezelf voor dat 2016 je gelukkigste jaar is. En weet dat je elk moment kunt kiezen om het je gelukkigste moment te laten zijn. Elk moment opnieuw heb je de keuze, om de gelukkigste te zijn. Elke dag opnieuw. Laat de mind gerust babbelen, maar maak de keuze met je hart, jouw diepe (of hogere) bewustzijn. Om ieder moment het gelukkigste moment te zijn. Probeer het, oefen het, beoefen het!  En je zult steeds meer momentjes van vrede, verwondering, dankbaarheid, eenvoud en vertrouwen ervaren!

“Er is geen weg naar vrede. Vrede is de weg”

 – Mahatma Gandhi –

Op weg naar de kerst scheppen we vrede door de deugd Vreedzaamheid.

Yoga kan ons enorm helpen bij de deugd Vreedzaamheid. Kalmte & rust, zachtaardig omgaan met ‘onenigheden’, spanningen loslaten, reflectie en bezinning, vinden van balans & harmonie, moed ontwikkelen om te kiezen voor geweldloosheid.

De eerste les werken we aan deze zin: Vreedzaamheid is innerlijke kalmte en rust, een gevoel van harmonie met de hele schepping.

De kerstles gaan we met elkaar een vrede-ritueel doen. Voor de jezelf, de ander en de wereld.  Vrede in de wereld, begint met vrede in je leven.

Vreedzaamheid

Deze week de deugd Aanvaarding. Aanvaarding gaat niet over zomaar alles accepteren, maar een moedige Krijger elke dag opnieuw de intentie leven om het licht te zijn. Soms lukt dat, soms niet. Die waarheid eerlijk en moedig tegemoet treden, dat is aanvaarding.

” Darkness cannot drive out darkness; only light can do that. Hate cannot drive out hate; only love can do that. “

We hebben allemaal het donker en het licht in ons. Dat zien we nu in het groot in de wereld… Maar ook in het klein, elke dag, in ons dagelijks leven. Als een krijger strijden voor het licht en de liefde, dat is de beproeving, de uitdaging. Die strijd aanvaarden. Go for it!

Anat Geiger legt het heel inspirerend uit in deze video:

https://www.youtube.com/watch?v=z3fuQSt0yQw

Aanvaarding

“Yoga is gedachtenkracht” – Paramjit

Kracht is een veelzijdige deugd. Denk aan verbeeldingskracht, de kracht van samenwerken of wilskracht. De krachtenlijst in oneindig. Kracht kun je op veel manieren inzetten.

In de eerste les Kracht gaan we kijken naar de kracht van gedachten en hoe belangrijk zachtaardigheid en geduld daarbij zijn. In de tweede les komt wilskracht: de kracht om je te ontwikkelen, kracht van emotie, je in beweging komen, ‘Ik wil’. En de laatste les Kracht gaat over ‘the Power of the Heart’ en uiteindelijk verbinden we de kracht van gedachten, willen en hart met elkaar… Dat is pas krachtig!

Kracht